گزارش سیمای استانی از تاکستان امید

10 خرداد 1396 ساعت 19:18


http://www.haftapehnews.ir/images/docs/files/000000/nf00000083-1.mp4


کد مطلب: 83

آدرس مطلب: http://www.haftapehnews.ir/interview/83/گزارش-سیمای-استانی-تاکستان-امید

هفت تپه نیوز
  http://www.haftapehnews.ir